Federatie
Slachtoffer
Ondersteuning

Terug

FSO acties uit het verleden

Aandacht vragen voor het Thema:
Verkeersslachtoffers: “de stille epidemie”: oorzaken en gevolgen:

 1. Registratie door politie wordt minder (geen tijd / geen geld meer voor)
 2. Onderregistratie is een feit nu nog slechts: de zgn. meldkamerset en ambulanceformulier.
  Registratiegraad & inhoud van de registratie zijn onvoldoende (bron SWOV)
 3. Afname verkeersintensiteit o.i.v. economische crises
 4. Actuele situatie:
  • Toename dodelijke verkeersslachtoffers.
  • Toename aantal ernstige gewonden (bron: SWOV / ANWB)
 5. Snelheidsverhoging 130 km/u
  • nog meer doden en nog meer gewonden, met o.a. veel hoofdletsels cq. NAH

F.S.O. uitgevoerde activiteiten i.s.m. de lid organisaties en “De Verstomde Schreeuw”:

 • 3e fase ontbreekt, vanuit zorgbehoefte van verkeersslachtoffers met o.a. hoofdletsels, werkconferentie 2009
 • Kamerbreed overleg bij de Staten Generaal in 2009
 • “Waarheidsvinding”, themadag 2009
 • “Slachtofferbescherming”, themadag 2010
 • Herdenking Verkeersslachtoffers 2011
 • F.S.O. werd partner van De Letselschade Raad
 • 26-01-2012 installatie Denktank FSO in De Letselschade Raad
 • P.I.V. interview: “FSO, weet haar positie te verstevigen”
 • Als F.S.O. voorzitter: deelname aan het congres “de stille epidemie”, ZNS/Hannelore Kohl Stiftung, Berlijn maart 2012.
 • De F.S.O. als samenwerkingspartner van de F.E.V.R. ( Europese Federatie van verkeersslachtoffers), deelname aan het overleg met Eurocommissaris Viviane Redding te Luxemburg, september 2012 met als resultaat: “the Victim package”
 • “Staat het slachtoffer werkelijk centraal?” Themadag 2012
 • “Alcohol en drugs in het verkeer” Themadag 2013
Terug